Denkt u wel eens na over uw pensioen?


Eindelijk is het dan zover: u gaat met pensioen. U heeft er dan ook heel erg hard voor gewerkt. Omdat u met pensioen gaat heeft u recht op de Algemene Ouderdomswet, ook wel bekend als AOW. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat steeds met stappen omhoog.

Zoals hierboven al werd vernoemd, wordt de leeftijd waarop u rechtop een AOW-pensioen heeft steeds met stappen omhoog gebracht. In 2015 zal iedereen die voor oktober van dat jaar de leeftijd van 65 bereikt heeft, 3 maanden later AOW ontvangen. Mensen die in oktober, november of december in 2015 65 jaar oud worden, ontvangen de eerste AOW 5 maanden later, dus in maart, april of mei van het jaar 2016. Het aantal maanden boven de 65 zal ieder jaar toe blijven nemen. In 2018 zal de AOW-pensioengerechtigde leeftijd zelfs 66 jaar zijn en in 2012 is dit al 67 jaar. Daarna zal de leeftijd omhoog worden gebracht, geheel afhankelijk van de levensverwachting.

Uw pensioen of AOW zal maandelijks door de Sociale Verzekeringsbank worden uitgekeerd. Op hun website kunt u zelfs bekijken hoeveel AOW u na uw pensioen zult ontvangen. Zes maanden voordat u recht op uw AOW heeft, zult u een brief in huis krijgen, waarin staat hoe u AOW aan kunt vragen.

Veel mensen bouwen naast hun AOW ook een pensioen op bij hun werkgever. Maar er zijn nog meer manieren om pensioen op te bouwen of om deze aan te vullen:

  • Bent u in loondienst bij een werkgever, dan is het soms mogelijk om bij te sparen in de pensioenregeling
  • U kunt (indien financieel haalbaar) beleggen of sparen
  • Ook is er de mogelijkheid om een lijfrenteverzekering af te sluiten of geld te storten op een lijfrentespaarrekening, wat me ook wel banksparen noemt
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van de (fiscale) oudedagsreserve
  • U kunt uw hypotheek eventueel (sneller) aflossen

Veel mensen weten niet waar zij aan toe zijn als zij met pensioen gaan. Gelukkig kunt u hiervoor een financiële planning maken, waar een financieel adviseur u zeer zeker bij kan helpen. Zo kunt u op uw gemak nagaan wat voor risico’s u misschien zult lopen en of u eventueel financieel wat tekort komt en op welke termijn dit zal zijn.

Heeft u het geluk een inkomen te hebben van boven de 100.000 euro, dan kunt u over het deel boven deze grens geen belastingvrij pensioen op gaan bouwen. Dit is geldig voor zowel de pensioenopbouw via uw werkgever, als voor de opbouw via een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening. Overigens betaalt u over het inkomen boven de 100.000 euro  ook geen pensioenpremie.

Voor pensioenopbouw kunt u wel gebruik gaan maken van het nettopensioen of de nettolijfrente. De premie zal dan uit het nettoloon worden betaald, in plaats van uit het brutoloon, wat normaal gesproken het geval is. Het is van uw leeftijd afhankelijk wat het maximale percentage van uw inkomen dat per jaar kan worden opgebouwd, zal zijn. Bij een uitbetaling van het nettopensioen of de nettolijfrente betaalt u tijdens de pensionering geen belasting meer over dit bedrag.

Heeft u een eigen huis? Dan heeft u op het moment dat u met pensioen zal gaan uw hypotheek misschien al helemaal, of anders grotendeels af weten te lossen. Op deze wijze verminderen de uitgaven en als u dan gaat huren of gewoon wat kleiner gaat wonen, zal er uit de woning vermogen vrij komen. Maar het is ook mogelijk om een nieuwe hypotheek af te gaan sluiten. Op die manier gebruikt u de waarde van uw woning, maar u moet dan wel rente over de hypotheek betalen. Als u snel met pensioen gaat, is het verstandig om in ieder geval minder risico te nemen dan wanneer dit nog een lange tijd zal duren, omdat financiële tegenvallers op de korte termijn moeilijk op te vangen zijn.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen