Doorlopend Krediet


Doorlopend krediet is een benaming van banken voor een consumptieve kredietvorm waarbij de lening gedurende de looptijd telkens geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

De theoretische looptijd en de rente worden in een leenovereenkomst vastgelegd, maar kunnen tijdens de looptijd altijd worden gewijzigd. Het verloop van een doorlopend krediet lening staat dan ook niet vast.

Rente Doorlopend Krediet

De rente die moet worden betaald voor een doorlopend krediet is vrijwel altijd hoger dan de rente die bij een hypotheek moet worden betaald. Dit is ergens ook logisch, aangezien de bank bij een hypotheek altijd een woning als onderpand heeft. Ook is de rente vaak hoger dan bij een een persoonlijke lening (wegens het renterisico).

De aflossing van een doorlopend krediet vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (het komt vaak voor dat dit percentage wordt gesteld op 2 procent), of van het openstaand saldo. Een belangrijk extra kenmerk van een doorlopend krediet is dat de lening-nemer (de lener) tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Bij iedere aanvraag voor een consumptief krediet in Nederland heeft de kredietverstrekker ofwel de bank het recht om bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te checken of de leningnemer een negatieve historie heeft opgebouwd. Dat hij of zij in het verleden problemen heeft gehad bij het aflossen van een lening of schulden heeft gemaakt. Dit kan een reden zijn dat de bank geen doorlopend krediet toekent. Deze zogenaamde BKR-toetsing is een hele belangrijke factor in het acceptatieproces, het wel of niet toekennen van een doorlopend krediet.

Doorlopend Krediet

Het doorlopend krediet is door zijn grote flexibiliteit heel aantrekkelijk. Aflossen van de lening wanneer het uitkomt, extra lenen als het nodig is enzovoorts. Het is echter ook de voornaamste bron van inkomsten van banken aangezien de meerderheid van leners het doorlopend krediet nooit helemaal aflost. Leners blijven rente doorbetalen omdat zij steeds weer kunnen lenen van het al afgeloste geld. Door de rente op het bedrag dat nog uitstaat, kost een doorlopend krediet in de praktijk leners vaak een meervoud van het oorspronkelijke leenbedrag.

Doorlopend Krediet – Doodlopend Krediet

Het is zo aantrekkelijk om bij een financiële tegenslag toch weer wat extra geld te lenen van het al afgeloste bedrag. De term doorlopend krediet wordt daarom ook wel doodlopend krediet genoemd, omdat het zo vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet (waardoor de looptijd wordt verlengd) zodat de lening uiteindelijk vele jaren blijft bestaan.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen