Een hoop zorgen minder? Kies een uitvaartverzekering


Als een dierbare komt te overlijden, breekt er vaak een periode aan die zwaar en emotioneel is. De nabestaanden krijgen veel te verduren. Niet alleen gevoelsmatig, maar helaas ook praktisch, want er moeten allerlei zaken voor de begrafenis of crematie geregeld worden en de financiële zaken nemen ook veel tijd in beslag.

De erfenis afronden is na het overlijden van een dierbare vaak niet iets wat de hoogste prioriteit heeft, aangezien er een hoop dingen zijn die sneller aandacht nodig hebben. Toch is het wel slim om kort na het overlijden na te denken over het wel of niet aannemen of aanvaarden van de erfenis. Het kan helaas wel zo zijn dat de erfenis niet is wat u er van zou verwachten, waardoor u voor onaangename verrassingen kunt komen te staan. Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend dat de nalatenschap louter positief is. Door de financiële crisis zijn veel mensen in grote problemen gekomen, waardoor de nalatenschap een negatief saldo zou kunnen bedragen.

En omdat u niet hoofdelijk aansprakelijk wilt worden gesteld voor het ontstane negatieve saldo, is het belangrijk een erfenis niet zomaar aan te nemen. Let wel op, want het beneficiair aanvaarden (aanvaarding onder de voorwaarde om het eerst de gehele nalatenschap te mogen zien) of het verwerpen van een erfenis is wel degelijk een bewuste keuze die gemaakt wordt. Het zuiver aannemen van een erfenis hoeft dit niet te zijn. Door een kleine handeling kan er al zo – en geheel onbewust – een keuze worden gemaakt die u misschien niet had willen maken. En deze keuze kan niet zomaar worden teruggedraaid.

Het is daarom ook heel erg belangrijk om een erfenis eerst beneficiair te aanvaarden, om allerlei onaangename verrassingen tegen te gaan. Hierdoor voorkomt u namelijk dat u de hoofdelijk aansprakelijkheid bent voor alle schulden die er uit de erfenis naar boven kunnen komen drijven. De voorwaarde is wel dat er niets uit het vermogen mag worden onttrokken door de erfgenamen, totdat alle schulden zijn afgelost. Om een erfenis beneficiair te kunnen aanvaarden of juist te verwerpen moet u een verklaring bij de Rechtbank af gaan leggen.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat u twijfelt of u de erfenis nou wel of juist niet moet aanvaarden. Daarom is het verstandig om hulp te zoeken door in kaart te laten brengen wat het saldo van de nalatenschap nou is, en welke keuze voor u het meest verstandigst zou zijn. U dient er wel zorg voor te dragen dat u gedurende deze periode niets met het vermogen onderneemt. Hiermee voorkomt u spijt na een periode van rouw, waar u natuurlijk niet op zit te wachten.

Houdt u er overigens ook rekening mee dat, mocht de erfenis financieel dusdanig positief zijn, dat u in bepaalde gevallen ook erfbelasting dient te betalen. De hoogte hiervan is overigens afhankelijk van uw relatie met de overledene een van de waarde van de erfenis.

Om zelf te voorkomen dat uw geliefden na uw overlijden voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan, is het verstandig om het één en ander goed te laten regelen. Laat u hierbij financieel correct adviseren en laat alles goed vastleggen, zodat uw nabestaanden later zo min mogelijk met een negatief saldo voor wat betreft de nalatenschap te maken zullen krijgen. Hoe u er tegen die tijd financieel voor zult staan is natuurlijk niet iets wat u met een absolute zekerheid kunt zeggen, maar door bepaalde dingen goed en onder begeleiding te regelen, doet u er in ieder geval alles aan om dit zoveel mogelijk zien te voorkomen, in een periode die voor nabestaanden ook al zwaar genoeg zal zijn.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen