Geld Lenen? Zorg dat u de maandlasten van uw lening kan dragen


Voor een lening moet u elke maand een vast of flexibel bedrag betalen. Omdat uw inkomen tussentijds zou kunnen dalen is het een belangrijke tip om hier rekening mee te houden voordat u een lening afsluit. In dit artikel leest u alles over maandlasten en hoe u de maandelijkse lasten kunt beschermen.

Verschillende soorten maandlasten

De maandlasten van de leningen en kredieten vallen of onder vaste maandlasten, of onder flexibele maandlasten. Welke leningen gebruikmaken van vaste maandlasten en welke kredieten met flexibele maandlasten werken, leest u hieronder.

Verantwoorde maandlasten
Om te bepalen welke maandlasten voor uw situatie verantwoordelijk zijn, is het belangrijk om naar uw vaste lasten en inkomen te kijken. Het is een onaantrekkelijke gedachte om uw gehele inkomen te besteden aan uw vaste lasten en uw lening(en). Om verantwoorde maandlasten te kiezen voor uw situatie, moet u ervoor zorgen dat u maandelijks een acceptabel bedrag overhoudt. Zo houdt u ruimte over voor andere dingen en komt u niet direct in de problemen als uw inkomen een beetje daalt.

Vaste maandlasten
Aflopende kredieten werken met vaste maandlasten. De persoonlijke lening is hiervan het grootste voorbeeld. U maakt van te voren een afspraak met de kredietverstrekker over de maandlasten en in hoeveel termijnen u deze zult betalen. In sommige gevallen worden de maandlasten meer flexibel, u zou bijvoorbeeld na een bepaald aantal termijnen vervroegd kunnen aflossen. Dit soort extra’s zijn afhankelijk van de voorwaarden van de kredietverstrekkers.

Andere leningen met vaste maandlasten zijn: de annuitaire lening, het seniorenkrediet en huurkoop.

Flexibele maandlasten
Flexibele maandlasten worden veelal gebruikt door doorlopende kredieten, met als grootste voorbeeld het gelijknamige doorlopend krediet. Hoewel de maandlasten in principe vaststaan omdat u 1%, 1,5% of 2% van de kredietlimiet per maand vergoedt, zijn de maandlasten heel flexibel. U hebt altijd de mogelijkheid om zonder boete vervroegd af te lossen.

Andere kredieten met flexibele maandlasten zijn: het rente krediet, het spaarkrediet, het plus krediet en het WOZ krediet.

Maandlasten beschermen
Door middel van een optionele bescherming is het mogelijk uw maandlasten te beschermen voor het geval uw inkomen daalt wegens werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner. De maandlastenbeschermer neemt dan tijdelijk of in zijn geheel de taak op zich om aan de maandelijkse lasten van uw lening te voldoen.

Voor een maandlastenbeschermer moet u een extra premie betalen. Het is niet altijd aantrekkelijk om voor een dergelijk product te kiezen. Meestal neemt het advies om een maandlastenbeschermer toe met de grootte van de lening.

Ik kan mijn maandlasten niet meer betalen
Mocht het voor komen dat u niet meer in staat bent om de maandlasten van uw lening te dragen, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw kredietverstrekker om problemen met incassobureaus of deurwaarders te vermijden.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen