Overige verzekeringen


Overige verzekeringen. Zo veel zelfs dat het niet te doen is om ze allemaal te behandelen. Hieronder vindt u nog enkele belangrijke verzekeringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Hierbij worden de volgende ondernemers bedoeld:
* Meewerkende echtgenoten
* Directeur-grootaandeelhouders
* Vrije beroepsbeoefenaren
* Zelfstandigen
Het bedrag dat wordt uitbetaald indien met arbeidsongeschikt bevonden wordt is afhankelijk van het inkomen van de ondernemer. Vaak wordt als maximum 80% van het inkomen verzekerd door de verzekeraar.

Rechtsbijstandsverzekering

Er zijn twee manieren waarop er bij een rechtsbijstandsverzekering kan worden uitgekeerd:
* In natura. De rechtsbijstandverzekeraar heeft jurist en en/of advocaten in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zonodig voeren zij rechtszaken.
* In geld. De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

In Nederland wordt er bijna altijd in natura verzekerd. Een juridisch geschil wordt voorgelegd aan een jurist in loondienst van de verzekeraar. In Nederland mochten advocaten voorheen niet bij een rechtsbijstandverzekeraar werken, ondanks dat dit verbod op aandringen van de overheid is afgeschaft komt het nog slechts sporadisch voor dat een advocaat bij een rechtsbijstandverzekeraar werkt. Wanneer het juridische geschil tot een rechtszaak uitloopt zal er daardoor alsnog een advocaat ingeschakeld moeten worden. De verzekerde heeft vervolgens vrije keus van een advocaat. Er geldt vaak een maximumbedrag waarvoor de verzekeraar de advocaatkosten vergoedt (bijvoorbeeld ? 25.000,-). Een advocaat kan ook noodzakelijk zijn wanneer het een specifiek geschil betreft, waarvoor de verzekeraar geen gespecialiseerde jurist in dienst heeft.

Levensverzekering

Dit is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de overleden persoon, of met de verzorging van de uitvaart van de overleden persoon.
Een levensverzekering kan worden uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of als de verzekerde nog in leven is. Ook hiervoor is dan vantevoren een datum afgesproken. Een levensverzekering kan hier ook een gemengde vorm zijn. Er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden. Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen