Profiteer van de overwaarde van uw woning.


Wanneer u een eigen huis bezit kunt u gebruik maken van een WOZ krediet. Waar dit precies om gaat, welke voordelen en nadelen en welke consequenties dit heeft treft u aan in de uitgebreide uitleg hieronder.

WOZ staat letterlijk voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn dingen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond of een huis. Hierbij wordt door de verschillende gemeenten een schatting gemaakt van de waarde van bijvoorbeeld uw huis. Hiervoor wordt niet noodzakelijkerwijs uw eigen woning getaxeerd, maar dit kan ook een schatting zijn van vergelijkbare huizen in uw buurt/omgeving. Deze waarde wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te bepalen. U hoeft dus niet naar de notaris of een taxatierapport op te laten maken. Dat scheelt al behoorlijk in de kosten van de aanvraag. Het is namelijk  mogelijk om op grond van deze WOZ waarde een WOZ krediet aan te vragen.

Dit krediet kan alleen aangevraagd worden indien u in het bezit bent van onroerend goed. Voor de rest is het bijna hetzelfde als een doorlopend krediet, met dat voordeel dat de rente over het algemeen veel lager ligt dan bij een doorlopend krediet, omdat de kredietverstrekkers minder risico lopen. U bent immers eigenaar, en heeft daarmee een onderpand. Daarnaast staat het u vrij te doen wat u wilt met het krediet. U kunt het aanwenden voor het verbeteren van de woning, of het geld gebruiken om een nieuwe auto mee te kopen, uw bruiloft te bekostigen, of wat dan ook, dit maakt niet uit. Dit in tegenstelling tot een extra hypotheek, daarbij moet het geld gebruikt worden om verbeteringen aan de eigen woning aan te brengen. De WOZ waarde van uw onroerend goed bepaalt voor welk krediet u in aanmerking komt. Woningen, die niet bestemd zijn om zelf te bewonen of woningen in het buitenland komen niet voor dit krediet in aanmerking. Echter wanneer u een WOZ beschikking met daarin aangegeven de waarde van uw woonboot of recreatiewoning (bestemd voor eigen gebruik) kan overleggen, kan hierop weer een uitzondering worden gemaakt.

Het maximale leenbedrag  is vaak 150% van de WOZ waarde van uw onroerend goed, min de nog lopende hypotheek. Dit is de hoogte van uw kredietlimiet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er overwaarde van het onroerend goed aanwezig is. Ook wordt er gekeken naar uw financiĆ«le situatie op het moment van afsluiten, en u kunt deze lening niet afsluiten zonder een BKR toetsing en tevens zal er een toetsing bij het Kadaster plaatsvinden.

Vaak wordt bij het afsluiten afgesproken dat u minimaal 2% tot 3% van het uitstaande saldo of de kredietlimiet aflost per maand. Tussentijds kunt u het afgeloste bedrag ook weer opnemen, net als bij het doorlopend krediet. Meestal kan dit tot een leeftijd van 60 jaar, daarna wil de kredietverstrekker dat u de lening geleidelijk gaat aflossen.

Groot voordeel aan het krediet is dat de rente aftrekbaar is, over dat deel dat u gebruikt voor het aanpassen van de woning, bijvoorbeeld plaatsing van een dakkapel of plaatsing van een keuken. Hier zijn nog wel een aantal extra regels aan verbonden. De lening moet in maximaal dertig jaar tijd worden afgelost, er moet maandelijks een vast bedrag betaald worden dat bestaat uit rente en aflossing, en de lening wordt gebruikt voor onderhoud of verbetering van de koopwoning die uw hoofdverblijf is. Het grootste nadeel is dat uw eigen huis of ander onroerend goed tevens uw onderpand is. Indien u niet langer in staat bent om het krediet te betalen, zal uw huis of ander onroerend goed verkocht moeten worden.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen