Sociale lening


Een sociale lening is een lening zoals alle andere leningen maar deze lening wordt verstrekt door de Sociale Banken Nederland, ook wel bekend als de stadsbank van lening. De Sociale Banken Nederland is een samenwerkingsverband van een aantal kredietbanken in Nederland. Deze werken zonder winstoogmerk. Dat betekent dat deze leningen meestal ook goedkoper zijn dan een lening bij een commerciële kredietverstrekker.

Wat is een sociale lening?
Een sociale lening kan voor de aankoop van een woning worden gebruikt maar ook voor andere doeleinden. Het is een krediet bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen. Met een sociale lening kan men toch geld lenen terwijl dat nergens anders kan. Het bedrag dat u via de Sociale Bank Nederland kunt lenen is afhankelijk van wat u verantwoord kunt lenen.
Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij een sociale lening moet u ook rente betalen en ook aflossen zoals dat ook geld voor een normale lening. U heeft echter weinig keus in de kredietvorm. De Sociale Banken Nederland biedt alleen maar een persoonlijke lening aan. Daardoor weet u van tevoren exact waar u aan toe bent en komt u niet voor verassingen te staan.

Voor wie?
De gemeentelijke kredietbanken mogen alleen leningen verstrekken aan burgers die niet meer verdienen dan 130% van het wettelijk minimumloon (per 1 januari 2010 mag uw bruto-maand-inkomen exclusief vakantiegeld, niet meer dan € 1.829,88 bedragen). Daarnaast kunnen de gemeentelijke kredietbanken wel aan mensen met een hoger inkomen een lening verstrekken, als voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

  • Degene die de lening aanvraagt heeft een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR).
  • Degene die de lening aanvraagt heeft problematische schulden.
  • Degene die de lening aanvraagt kan zonder extra zekerheden (zoals een borgstelling) door de overheid of een overheidsinstantie geen krediet krijgen.
  • Degene die de lening aanvraagt kan op grond van zijn leeftijd geen krediet krijgen.
  • Degene die de lening aanvraagt heeft een tijdelijke verblijfsvergunning (borgstelling noodzakelijk).

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen