WIA gat verzekering


Een werknemer kan zomaar onverhoopt arbeidsongeschikt raken, door een ziekte of operatie. Hierdoor zal de werknemer, afhankelijk van de schade, voor bepaalde tijd niet inzetbaar zijn. Vaak zullen werknemers nog wel tijdelijk inzetbaar zijn, zoals enkele dagen per week in plaats van een full time baan. Arbeidsongeschiktheid wordt onderverdeeld in percentages. Als iemand arbeidsongeschikt verklaard wordt, dan houdt dit niet altijd in dat deze helemaal niet meer kan werken. Indien er sprake is van een percentage tussen de 35 en 80 aan arbeidsongeschiktheid, dan kan men aanspraak maken op een uitkering.

Deze uitkering kan echter te laag zijn voor een werknemer, waardoor deze er dusdanig financieel op achteruit gaan dat er problemen kunnen ontstaan. Sommige werknemers gaan er dusdanig op achteruit dat zij nog minder dan het minimumloon uitgekeerd krijgen bij deze uitkering. Een WGA gat verzekering is hiervoor de oplossing. Waar een uitkering maximaal maar 75% van het eerder verkregen loon uitkeert, zal een WGA gat verzekering zorgen voor, zoals de naam al zegt, het gat dat ontstaan aan inkomen.

Een WGA gat verzekering wordt afgesloten door de werkgever van de werknemer. Deze werkgever kan zelf aangeven hoeveel premie er maandelijks betaald zal worden, om zo de hoogte van de verzekering te kunnen bepalen. Hoe hoger het percentage van het loon is dat ingelegd wordt, hoe hoger het bedrag zal zijn dat uitgekeerd zal worden aan de werknemers als WGA gat verzekering. Dit betekent dus ook dat, wanneer de werkgever een goed percentage inlegt voor deze verzekering, het gat dat voor de werknemer door de lage uitkering ontstaat gemakkelijker gedicht kan worden.

Dankzij slim onderhandelen van de werkgever, kan er bepaald worden hoeveel er maandelijks aan premie betaald zal worden. Er wordt hierbij over het algemeen gekozen voor 10, 15 of 20 procent inleg aan premie, gebaseerd op het normale inkomen van de werknemers. Dankzij een WGA gat verzekering zal er een grote inkomensaanvulling ontstaan voor de werknemer, waardoor deze op financieel gebied weer goed zal kunnen gaan functioneren.

Valt een werknemer dus financieel terug dankzij de te lage uitkering, dan zal de WGA gat verzekering er altijd voor zorgen dat het gat opgevuld wordt met maandelijks uitgekeerd geld. De werknemer zal zo gemakkelijker financieel alles op een rijtje kunnen houden en alle maandelijkse boodschappen en rekeningen kunnen betalen. Afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid zal de hoogte van een WGA gat verzekering ook vastgesteld moeten worden. Is men 80% arbeidsongeschikt, dan zal er maandelijks meer inkomensaanvulling nodig zijn. Ook dit wordt met een WGA gat verzekering gemakkelijk opgelost.

Als werkgever is het dan ook belangrijk om goed voor de werknemers te zorgen en te kiezen voor de WGA gat verzekering. Helaas kan tijdelijke arbeidsongeschiktheid plotseling toeslaan en als werkgever is het belangrijk om hier al vooraf voorbereidingen voor te treffen. Wanneer het noodlot toeslaat, is het vaak al te laat en zal de werknemer kampen met een veel te laag inkomen door de arbeidsongeschiktheid.

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied. De informatie op deze site kan namelijk verouderd zijn door vb. wetwijzingen.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen