Zorgverzekering


De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor mensen die in Nederland wonen. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg.

Basisverzekering
Indien iemand geen zorgverzekering heeft is diegene verplicht om een boete te betalen van 130% van de nominale premie over de tijd dat er geen verzekering was.

Acceptatieplicht
Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen die zich wil laten verzekeren te accepteren voor de basisverzekering. Enige uitzondering op deze regel is als er ooit een wanbetaling of verzekeringsfraude is geweest. De verzekeraar mag de verzekering niet opzeggen indien er een slecht schadeverloop is, iets dat bij andere verzekeringen doorgaans wel bestaat.

Dekking
  • Geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten, en de eerste drie IVF-pogingen.
  • Mondzorg, voornamelijk Tandheelkundige hulp aan verzekerden tot 18 jaar.
  • Farmaceutische zorg, Geneesmiddelen die op de limitatieve lijst van het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem staan en geneesmiddelen die de apotheker zelf bereidt.
  • Hulpmiddelenzorg, zoals hoortoestellen, gebitsprothesen en blindegeleide honden.
  • Verpleging, opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis gedurende 365 dagen (na 365 dagen wordt de ziekenhuisopname vergoed vanuit de AWBZ).
  • Verzorging, voornamelijk Verloskundige hulp en kraamzorg.
  • Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp, zoals verblijf in een zorghotel.
  • Vervoer i.v.m. zorgaanspraken op grond van de ZVW, medisch noodzakelijk vervoer per taxi of eigen auto.

Aanvullende verzekering
Veel mensen hebben de behoefte de basisdekking uit te breiden. De verzekeraars bieden hiervoor één of meerdere aanvullende verzekeringen. Vaak wordt er gekozen voor een uitbreiding van de tandartskostenverzekering, maar ook er zijn ook vele andere beweegredenen, zoals het kiezen voor vergoeding van Alternatieve Geneeswijzen.

ABNA

Bij ABNA Kun je alles lezen en leren over o.a. lenen, wonen, sparen, verzekeren, beleggen, overlijden, erven en pensioen! Heb je zelf een vraag stuur je vraag in en wij gaan gaan kijken of wij er een stukje over kunnen schrijven!

Recente artikelen